hizmet_service_aritma_kimyasallari_treatment_chemicals

ATIKSU KİMYASALLARI

Arıtma tesislerinde kullanılan kimyasal maddeler arıtma tesislerinin verimini doğrudan etkiledikleri için doğru kimyasalların seçilmesi ve uygun koşullarda kullanılması son derece önemlidir. Firmamız arıtma tesislerinde kullanılacak doğru kimyasalların optimum dozajlarda kullanılması için gerekli laboratuar çalışmasını yaparak bunları belirler. Kullanılacak kimyasalın doğru güvenilir ve sertifikalı olması sonucun garanti altına alınması için son derece önemlidir. Bu yüzden firmamız laboratuar çalışmalarının yanı sıra kimyasal tedariğini de sağlamaktadır.

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • Kostik: Atıksuyun Ph seviyesine göre koagülasyon oluşumunu ve nötralizasyonu sağlar.
 • Kireç: Atıksuya uygulanmadan önce su ile çözünmesi gereken bir kimyasaldır. Nötralizasyon ve koagülasyon oluşumunda yaygınlıkla kullanılır.
 • PAC: Absorbsiyon verimi yüksek ve suda kolaylıkla çözünebilen bir kimyasal yapıya sahiptir. Koagülant madde olarak kullanılır.
 • Demir Üç Klorür: Asidik özellikli koagülant maddedir.
 • Alüminyum Sülfat: Yüksek verimli kimyasal arıtmayı sağlar. Asidik özelliktedir.
 • Baryum Klorür: Atıksularda sülfat gideriminde kullanılır.Kullanılacak miktarın iyi belirlenmesi gerekir, aksi takdirde arıtma işlemine olumsuz yönde etkileri oluşabilir.
 • Sodyum Meta Bisülfit: Atıksuda RH seviyesine etki ederek krom parametresinin giderimini sağlar.
 • Toz Aktif Karbon: Yüksek KOI veriminde kullanılır.
 • Hipoklorit: Genellikle biyolojik atıksu arıtma tesislerinde arıtma işlemi tamamlandıktan sonra dezenfektan olarak kullanılır.
 • Biyolojik arıtma sistemi şartlandırıcısı: Biyolojik arıtma sistemlerinde uygun miktarda bakteri oluşumunu sağlayarak arıtma işleminin daha verimli hale gelmesini sağlar.

TEMİZ SU KİMYASALLARI

Temiz su arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

 • Tablet Tuz: Su yumuşatma sistemlerinde rejenerasyonu sağlar.
 • Antiscalant: Reverse Osmos sistemlerinde kullanılan membranların tıkanmasına engel olur.
 • Klor: Özellikle içme suyu arıtma tesislerinde dezenfaktan madde olarak kullanılır.